Historik

bronshogar-300x200Trakterna kring Abbekås har varit befolkade, sedan några årtusenden före Kristus. Åtskilliga fynd av sten och flintverktyg har hittats i markerna och åkrar runt om Abbekås. En rad bronsåldershögar i Abbekås vittnar om att platsen utgjorde ett mäktigt revir för bronsålderssamhället. Miljö34Abbekås fiskeläge torde ha uppstått när den nordtyska hansan upprättade många utskeppningsplatser för fiske längs de skånska kusterna mellan 1100 – 1300-talet. Då Skåne blev svenskt 1658, var Abbekås ett relativt litet fiskeläge. Från och med 1663 anställdes en skolmästare i Abbekås för att undervisa barnen i skrivning och läsning.

Gåsen Joakim

Gåsen Joakim

Skolan byggdes vid nuvarande hamnplatsen. Den blev sedemera brännvinskrog, när skolan flyttades upp oå kustvägen. Det fanns åtminstone 4 krogar i samhället. fiskarevagen-462x300En av dem kallades ”Nykyrka” eftersom karlarna brukade meddela sina hustrur att de skulle gå till kyrkan, när de i själva verket slank in på krogen.Före den stora Backafloden 1872 bestod Abbekås fiskeläge av små låga fiskestugor. De stod ganska tätt inpå varandra, eller också var de sammanbundna vid gavlarna till en enda lång länga. En fruktansvärd höststorm med åtföljande stormflod vållade stor förödelse i november  1872. Bland de värst drabbade var Abbekås, som höll på att fullkomligt förintas. 

DSC02815Den ursprungliga fiskarstugan har funnits  i släktens ägo, sedan 1900-talets början. Från 1950 talet till 1984 ägdes stugan av svärmor Agnes och hennes syskon Elin, Svea och Hans. Redan på 50 talet tillbringade hyresvärdinnan Agnetha Björk sina sommarlov på Haken som udden heter. DSC028171984 förvärvade vi stugan. Stugan hade då en bostadsyta på c:a 50 m2. Under mitten av  90-talet byggde vi ut stugan till nuvarande omfång.År 2004 påbörjades det andra huset och grundtanken har varit, att här ska finnas plats för oss och våra tre söner. År 2013 började vi att hyra ut”nybygget”. Huset står uppvärmt hela året och varför inte ge hyresgäster möjlighet att njuta av vårt härliga boende.